DORADZIMY!

Nie wiesz, kim chcesz być w przyszłości? Jaki zawód jest dla Ciebie najlepszy? Co i gdzie studiować? Jak podnosić własne kwalifikacje?

Zapraszamy do udziału w projekcie Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego”. Weź udział
w szkoleniach grupowych i indywidualnych spotkaniach z brokerem zawodowym. Dowiedz się jak najwięcej o rynku pracy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Projekt kierowany jest do osób dorosłych (w wieku 18-64), które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych bądź edukacyjnych, diagnozy potrzeb, wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej – bez względu
na posiadane wykształcenie czy status na rynku pracy. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (np. uczniowie).

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKU?

 - profesjonalne doradztwo zawodowe i edukacyjne, prowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju (tzw. brokerów) w formie spotkań indywidualnych (średnio 3,5 godziny) oraz grupowych.

Spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami od rynku pracy i zatrudnienia, pozwolą uczestnikom na określenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, wyznaczenie predyspozycji zawodowych, optymalnego kierunku kształcenia, ścieżek rozwoju osobistego.

Brokerzy zawodowi w oparciu o specjalistyczne metody będą w stanie pomóc uczestnikom w wyborze najbardziej odpowiedniej dla nich ścieżki edukacyjnej.

Będą również monitorować dalsze postępy i pomagać w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

Tematyka spotkań grupowych (2 dni x 7 godz.) obejmuje przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich: integrację, inspirację, aspiracje, preferencje zawodowe, zwiększenie wewnętrznej motywacji, skuteczności i predyspozycji osobistych, kształtowanie postaw proaktywnych, poznanie skutecznych technik planowania.

- kompleksową informację dotyczącą rynku edukacyjnego
i szkoleniowego
– w zakresie podnoszenia własnej kompetencji
i kwalifikacji, w tym dostęp do portalu edukacyjnego, możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i innych jednostek edukacyjno-szkoleniowych (Targi Edukacji), bezpłatne materiały i biuletyny informacyjne, dostęp do baz danych informacji
o szkołach, kierunkach kształcenia, aktualnych naborach, instytucjach szkoleniowych, placówkach kształcenia ustawicznego etc.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym - do k. czerwca 2015 r.

WNIOSKI APLIKACYJNE ZNAJDZIESZ TUTAJ


ORGANIZATORZY

Do wzięcia udziały w projekcie zaprasza Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Szczegółowych informacji udziela beneficjent projektu: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 42 p 331, tel. 32 327 72 77. Biuro projektu: ul. Lędzińska 24/101, Lędziny, tel. kom. 796 119 010; e-mail: doradztwo@izba.tychy.pl.

Artykuł sponsorowany

 POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ