Dla kogo stypendia?

Szału nie ma. Spośród wszystkich gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego tylko Bieruń funduje stypendia studentom. Imielin programem objął uczniów swoich szkół. I to już, poza stypendiami sportowymi, praktycznie wszystko.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w Bieruniu kończy się 20 października. - Dwa najważniejsze kryteria, jakie uwzględniamy, to średnia ocen oraz dochód na jednego członka w rodzinie - tłumaczy Anna Bociek z bieruńskiego magistratu. Średnia nie może być niższa niż 4.0, z kolei dochód nie może przekraczać 80% ustawowej pensji minimalnej. Ta wynosi obecnie 1600 zł brutto miesięcznie.

Drugie kryterium jest kluczowe, gdyż to od niego zależy wysokość stypendium. I tak w sytuacji, gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 80% wymienionej kwoty, student otrzyma 150 zł miesięcznie. Przy progu 70% - 200, przy 60% - 300 i przy 50% - 400 zł. Stypendium jest przyznawane na okres roku akademickiego (od października do czerwca).

Na stypendium może liczyć też tegoroczny maturzysta. Tu pod uwagę brana jest średnia ocen na świadectwie. Musi być z paskiem. Więcej szczegółów, wniosek oraz regulamin na stronie miasta.

Żadna z pozostałych czterech gmin nie wspiera finansowo swoich studentów. Pieniędzy nie przeznacza też powiat, mimo że robił to jeszcze w latach dwutysięcznych. Wtedy stypendia finansował ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzisiaj program już nie istnieje.
 
Program dla uczniów szczególnie uzdolnionych i stypendia sportowe
 
Za to w Imielinie działa program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Żeby je otrzymać, trzeba być finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego lub olimpiady (na szczeblu co najmniej wojewódzkim). Na tego pierwszego czeka 250 zł, na drugiego 300 wypłacane przez 10 miesięcy. Właśnie skończył się nabór wniosków, ale w ubiegłym roku taką opieką zostało objętych 10 osób.
 
W każdej z gmin powiatu działa też stypendium dla sportowców. Zasady są podobne, a maksymalna kwota nie przekracza 300 zł miesięcznie. W Bojszowach stypendium w tej kwocie pobiera m.in. Dawid Tomala, reprezentujący Polskę na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Londynie. 
 
(dł)
 
POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.