DAROWIZNA FIRMY BEZ PODATKU

Najbliższa rodzina może podarować sobie bez podatku od spadków i darowizn także prowadzone przez nich przedsiębiorstwa. Potwierdza to najnowsza interpretacja Urzędu Skarbowego.

Mowa o interpretacji (nr 0111-KDIB2-2.4015.90.2019.3.MZA) dla podatnika, którego żona prowadzi od kilku lat jednoosobową działalność gospodarczą.

W ich małżeństwie został wyłączony ustawowy ustrój wspólności majątkowej, tzn. obowiązuje ich rozdzielność majątkowa. Przedsiębiorstwo stanowi składnik wyłącznego majątku żony, która chce je przekazać mężowi na podstawie umowy darowizny.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą między innymi urządzenia, wyposażenie, środki trwałe, w tym pojazdy, towar, logo i pracownicy. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy. Mimo to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że mężczyzna nie zapłaci podatku od takiej darowizny.

Nabywca należący do I grupy podatkowej płaci podatek, jeśli otrzyma ponad 9637 zł od jednej osoby. Do I grupy podatkowej ustawy o SiD zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, macochę, ojczyma, synową, zięcia i teściów.

Ponadto, poza wymienionymi wyżej teściami, synową i zięciem, pozostałe osoby należą również do grupy objętej dyspozycją art. 4a ustawy o SiD, co oznacza całkowite zwolnienie z podatku niezależnie od wartości darowizny, ale tylko pod określonymi warunkami. Przede wszystkim zgłoszenia otrzymanej darowizny w ciągu 6 miesięcy, a w przypadku darowizny pieniędzy udokumentowania jej otrzymania na rachunek bankowy.

Darowizna przedsiębiorstwa będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a jako że zostanie zawarta pomiędzy osobami zaliczonymi do grupy 4a, to będzie całkowicie zwolniona z podatku. Co ważne, jeżeli darowizna (czegokolwiek) jest zawarta w formie aktu notarialnego, obowiązek zgłoszenia ciąży na notariuszu, czyli strony umowy darowizny nie zgłaszają nic więcej do urzędu skarbowego.

W powyższej sprawie żona otrzymała także potwierdzenie, że przekazane przez nią przedsiębiorstwa na rzecz męża w drodze darowizny nie prowadzi do powstania przychodu po jej stronie. Nie musi więc rozliczać PIT.

Ponadto zgodnie z interpretacją (nr 0115-KDIT3.4011.236.2019.5.WM) wynika, że obdarowany ma obowiązek przyjąć środki trwałe w wartości określonej przez żonę jako darczyńcę. Musi kontynuować amortyzację tych składników uwzględniając wysokość dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Odbywa się to na podstawie nowego wpisu do CEIDG (pod swoim imieniem i nazwiskiem).

Notariusz w Imielinie

Paulina Siekańska

 

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.