O uldze podatkowej na własny cel mieszkaniowy

Czym dokładnie jest ten „własny cel mieszkaniowy”, który pozwala na zwolnienie z 19% podatku dochodowego m.in. przy remoncie nieruchomości?

W ostatnim artykule odnośnie podatku dochodowego wspomniałam o tym, iż istnieje możliwość zwolnienia się od obowiązku zapłacenia 19% podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Można skorzystać z ulgi polegającej na wydatkowaniu środków na własny cel mieszkaniowy w postaci nabycia nieruchomości. Od 1 stycznia wydłużono możliwość wykorzystania kwoty podlegającej opodatkowaniu z 2 lat do 3 lat.

NOWE PRZEPISY KORZYSTNE DLA PODATNIKÓW

Celem mieszkaniowym może być też jednak remont nieruchomości. Czym więc dokładnie jest ten „własny cel mieszkaniowy”?

Problemem dla podatników jest to, że urzędy skarbowe bardzo restrykcyjnie interpretują przepisy dotyczące przedmiotowej ulgi i skutecznie ograniczają możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Podatnicy też nie do końca są zorientowani, na co mogą wydać pieniądze w ramach korzystania z celu mieszkaniowego.

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (odpowiednio spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i udziałów w nich), jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Bez ulgi w wypadku kupna kolejnego mieszkania albo lokum dla dziecka

Samo pojęcie własnych celów mieszkaniowych jest interpretowane przez fiskusa bardzo ściśle. Ten przypisuje mu wymiar osobisty – nierozerwalnie związany z osobą podatnika korzystającego z ulgi. Problemem jest sytuacja, gdy podatnik nie ma zamiaru zamieszkiwać w zakupionym w ramach korzystania z ulgi mieszkaniu. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która - posiadając własne miejsce zamieszkania - nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału.

Fiskusa nie przekonują argumenty o realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób, np. dzieci czy innych członków rodziny. Nie ma mowy o realizacji własnych celów mieszkaniowych w sytuacji, gdy podatnik zamierza przeznaczyć zakupioną nieruchomość dla dzieci. Podatnik nie realizuje wówczas własnego celu mieszkaniowego, ale cel mieszkaniowy innej osoby. Nie ma tutaj znaczenia, w jakim stosunku pokrewieństwa ta inna osoba pozostaje względem podatnika.

Nie zaspokaja także własnych potrzeb mieszkaniowych osoba, która zamieszkuje w domu i która nabywa lokal mieszkalny położony w innej miejscowości i zamieszkuje w nim okazjonalnie. Osoba fizyczna nie może zaspokajać własnych potrzeb mieszkaniowych jednocześnie w kilku miejscach, położonych w znacznej odległości od siebie.

Własny cel mieszkaniowy to inaczej zapewnienie sobie dachu nad głową

Pojęcie wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe powinno być interpretowane wąsko, jako przeznaczanie przez podatnika środków na realizację potrzeby zapewnienia sobie tzw. dachu nad głową. Stąd też, planując skorzystanie z ulgi, należy upewnić się, że wybrany przez nas sposób wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nie będzie zakwestionowany przez organy skarbowe. W ocenie fiskusa wątpliwości budzi przeznaczanie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup domu letniskowego, również zakup garażu nie jest celem mieszkaniowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 04 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1935/16 wyjaśnił, iż nie należy zbyt wąsko ujmować realizacji własnych celów mieszkaniowych. Posiadanie kilku lokali nie powinno stać na przeszkodzie do skorzystania z ulgi, albowiem głównym kryterium w tym względzie jest rzeczywiste realizowanie potrzeb mieszkaniowych. Podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup nieruchomości, ale tylko takiej, w której się zamieszka.

Takie rozstrzygnięcie sądu powinno nieco uspokoić podatników, którzy zamierzają skorzystać z ulgi w celu zabezpieczenia własnych potrzeb mieszkaniowych „na przyszłość”, np. na okres emerytury.

Notariusz w Imielinie

Paulina Siekańska

 

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.