NOWE PRZEPISY KORZYSTNE DLA PODATNIKA!

Dobre wieści! Od 1 stycznia nie zapłacimy podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku. Rzecz dotyczy także mieszkań.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym przewiduje zmiany na korzyść podatników w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań przed upływem 5 lat od dnia nabycia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że sprzedaż nieruchomości czy mieszkania w każdym przypadku wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Nieważne, czy nastąpiło tytułem sprzedaży, darowizny czy spadku.

Art. 10 ust.1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych regulował, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału, rodzi obowiązek podatkowy, jeżeli sprzedaż odbywa się przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości.

Przewidziane było zwolnienie z zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości czy mieszkania przed upływem 5 lat, jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. W przypadku podatku dochodowego od sprzedaży przed upływem 5 lat przewidziano ulgę mieszkaniową, polegającą na tym, aby pozyskane ze zbycia środki pieniężne przeznaczyć na cel mieszkaniowy w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości. Ulgę tę dalej utrzymano dla innych przypadków niż dziedziczenie czy podział majątku wspólnego małżonków, przy czym okres ten wydłużono z 2 lat do 3 lat.

Nowe prawo korzystne dla podatnika

Nowe przepisy przewidują, iż pięcioletni okres, po upływie którego wolno sprzedać nieruchomość bez podatku dochodowego, ma być liczony od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie jak było do tej pory - od dnia nabycia spadku, czyli od dnia śmierci spadkobiercy.

To jest jeżeli spadkodawca posiadał nieruchomość za swojego życia co najmniej 5 lat kalendarzowych, to jego spadkobiercy nie zapłacą żadnego podatku dochodowego, nawet gdy zbycie nastąpi w okresie kilku dni od śmierci spadkodawcy.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał nieruchomości przez okres pięciu lat lub dłużej w chwili swojej śmierci, to okres posiadania przez niego nieruchomości będzie mógł doliczyć jego spadkobierca, aby w ten sposób zmniejszyć okres 5 letniego terminu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę bez obowiązku złożenia PIT. 

Osoby, które odziedziczyły nieruchomość przed 2019 rokiem, również będą miały prawo do skorzystania z nowych przepisów dotyczących zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat bez obowiązku zapłaty podatku. Przewidywane zmiany mają dotyczyć również spadkobierców, którzy odziedziczyli nieruchomość przed wejściem w życie nowego przepisu, czyli po 31 grudnia 2018 r.

Nowe przepisy odnosić się będą do przychodów (dochodów) uzyskanych po 1 stycznia 2019 r. Decydujący więc jest moment sprzedaży nieruchomości, a nie jej odziedziczenia. Zmiana obejmować zatem będzie wszystkich spadkobierców, którzy podejmą decyzję o zbyciu nieruchomości po 31 grudnia 2018 r.

Podsumowując, przepisy, które weszły w życie od 01 stycznia 2019 r., przewidują korzystne zmiany między innymi dla dziedziczących spadki. Osoby te będą miały możliwość szybszego zbycia nieruchomości niż po upływie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy.

Paulina Siekańska

Notariusz w Imielinie

 

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.