10 TYS. ZŁ ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA DLA WDÓW I SIEROT

Sąd Rejonowy w Tychach w sprawie odwołania od decyzji jednej ze spółek górniczych wydanej w sprawie wdów po tzw. czynnych górnikach (tj. takich, którzy zmarli przed osiągnięciem wieku emerytalnego czy też uzyskaniem prawa do renty) zasądził po 10.000 złotych na rzecz każdej z odwołujących z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Wyrok ma charakter przełomowy, jest to według mojej wiedzy pierwsze orzeczenie korzystne dla wdów po czynnych górnikach

– wyjaśnia mecenas Adrian Achtelik z kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy prawni, reprezentujący powódkę w sprawie.

Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami na pieniądze nie mogły liczyć osoby, których mężowie i ojcowie nie dożyli emerytury i renty. Tej grupy nie uwzględnia bowiem wprost ustawa z 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym. Wyrok Sądu w Tychach pokazuje, że szanse tych osób nie są jednak przekreślone.

Zdaniem kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy sytuacja wdów po pracownikach czynnych, którym przysługiwało prawo do pobierania bezpłatnego węgla w trakcie trwania stosunku pracy, nie różni się niczym od sytuacji wdów po emerytach lub rencistach, którzy wskazani zostali w w/w ustawie jako osoby uprawnione, co przemawia za zastosowaniem wykładni rozszerzającej przepisu określającego podmioty, którym przysługuje prawo do otrzymania rekompensaty. Skoro bowiem zarówno osoby wprost wskazane w ustawie jako uprawnione, jak i pracownicy, którzy zmarli w trakcie trwania stosunku pracy, w tym wdowy, wdowcy i sieroty po nich, otrzymywali uprzednio deputat węglowy, a po pozbawieniu ich tegoż uprawnienia, nie otrzymali jakiejkolwiek stosownej rekompensaty z tegoż tytułu, uznać należy, iż brak jest obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie powyższych grup podmiotów.

www.asiw.pl

tel. 32 749 80 50
fax. 32 749 41 14

e-mail: kontakt@asiw.pl

Oddział:
43-143 Lędziny
ul. Hołdunowska 57

Siedziba:
40-026 Katowice
ul. Wojewódzka 27

Materiał zamówiony

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ