MISTRZOWIE NOWOCZESNEJ EDUKACJI

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu znalazł się w gronie finalistów I Ogólnopolskiego Konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Szkoła znalazła się w elitarnym gronie 13 szkół technicznych z całej Polski.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 listopada podczas gali wieńczącej II Europejskie Forum Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce w Kielcach. Dyrektor szkoły Teresa Horst oraz naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Patrycja Rozmus odebrały prestiżowe wyróżnienie z rąk przewodniczącego kapituły konkursu dr hab. profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Sławomira Kozieja.

- Kryteria oceniane w konkursie dotyczyły m.in. wykorzystywania w procesie kształcenia nowatorskich metod nauczania, innowacyjnych narzędzi, nowoczesnych rozwiązań w obszarze wyposażenia, a przede wszystkim sukcesów naszych uczniów i nauczycieli w innowacyjnych projektach – tłumaczy Horst.

Prace przekazane przez szkoły wszystkich typów z całej Polski zostały poddane wieloetapowej,  wnikliwej analizie. Procedura konkursu zakładała w pierwszym etapie przesłanie prezentacji szkoły
do właściwego kuratorium oświaty, następnie kuratoria dokonywały analizy zgodności nadesłanych prac z przyjętymi kryteriami. W trzecim etapie konkursowy zespół  kwalifikacyjny dokonał merytorycznej  oceny prac według ustalonej w regulaminie skali ocen. Ustalone wyniki zostały przedstawione do ostatecznej weryfikacji kapituły konkursu - pięcioosobowego gremium osób
o uznanym dorobku naukowym.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Minister Edukacji Narodowej.


Tekst ukazał się w ramach cyklu Szkoła z Przyszłości promującego szkoły średnie w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.