POWÓDŹ KONTRA WIEDZA

Słońce i cieplejsze dni bez opadów pozwoliły nam już zapomnieć o alercie powodziowym, licznych podtopieniach i wzbierających rzekach. Razem z wodą wzbierał też potok informacyjny – wozy telewizyjne wyczekiwały na wałach, gdzie zajeżdżali też nerwowi mieszkańcy.

Dobrze wiedzieć lepiej

Ciągłe opady deszczu, wyjące syreny i ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe u wielu wywołały pewnie deja vu. W tak nieodległych od siebie latach 1997 i 2010 przegraliśmy walkę z wielką wodą, która przykryła całe dzielnice – ostatnim razem ok. 25% miasta. Od tej pory za każdym razem, gdy dłużej pada, pojawiają się strach i niepokój.

Sytuację podsycają media dosłownie zalewające nas doniesienia o zagrożeniu powodziowym. Wiele informacji to typowe fakenewsy, które mają się dobrze klikać w Internecie. Podawane informacje są często przerysowane i na wyrost. Nie chcę się pastwić nad żadnym konkretnym tytułem, ale wnikliwy czytelnik pewnie wie, o czym piszę.

Dlatego tak ważną sprawą jest umiejętność samodzielnego zbierania informacji, analizowania tych o prognozowanych warunkach atmosferycznych. Dobrze jest potrafić monitorować stan wód w rzekach i zbiornikach retencyjnych i sprawdzać komunikaty służb zarządzania kryzysowego. W naszym przypadku Wojewódzkiego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W naszym położeniu kluczowa jest sytuacja w górach i w niezretencjonowanych do tej pory rzekach Biała i Iłownica, stan wody w Zbiorniku Goczałkowickim i w rzekach Wiśle, Przemszy, Gostynce i Mlecznej w różnych jej fragmentach.

Pamiętajmy przy tym, by odnosić się wyłącznie do informacji podawanych przez służby do tego uprawnione.

Dobrze zachować spokój

Ostatnia sytuacja kreślona przez media jako dramatyczna wyglądała na poważną. Jednak częste opady deszczu zazwyczaj powodują w Bieruniu wezbranie rzek i podtopienia – podobnie było na przełomie kwietnia i maja.

Eksploatacja górnicza prowadzi do tego, że teren siada. Zidentyfikowaliśmy 6 niecek bezodpływowych, gdzie niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie wód do rzek.

Dlatego trzeba ją pompować.

Najgorzej sytuacja wygląda w Bijasowicach. We wcześniejszych latach woda w tym rejonie rozlewała się na łąkach tzw. Łęgów, co nie powodowało większego zagrożenia, tworząc naturalny polder zalewowy. Aktualnie zbiera się ona w najniższym punkcie położonym w rejonie posesji przy ul. Jagiełły 35. W miejsce to spływają wody deszczowe z dużej części miasta.  

Dlatego konieczna jest budowa nowej pompowni. Zadanie to ma zostać zrealizowane przez Polską Grupę Górniczą. Inwestycja została już zaprojektowana, trwają przygotowania do inwestycji. Realizacja robót deklarowana jest w latach 2018 i 2019.

Dobrze mieć plan

A gdy już wielka woda wróci, najważniejszy jest plan.

Namawiamy rodziny z posesji narażonych na zalanie do stworzenia Rodzinnego Planu Powodziowego, który pozwoli zminimalizować straty.

Ten powinien zawierać pełną wiedzę, którą muszą posiadać członkowie rodziny. Przykładowy Plan znajdziemy np. na stronie www.powodzbierun.pl. W latach 2013 i 2014 wśród mieszkańców Bierunia tego typu zachowania były omawiane przez tzw. Lokalnych liderów w ramach projektu „Oswajamy powódź” realizowanego przez Stowarzyszenie Atlantyda i Porąbek.

Z drugiej strony musimy pamiętać o utrzymaniu obwałowań, o konserwacji rowów melioracyjnych i studzienek kanalizacji deszczowej, o których przypominamy sobie dopiero w trakcie ciągłych opadów.

Jarosław Mokry


MONITORING STANU WÓD:

Każdy z mieszkańców ma indywidualną możliwość sprawdzenia stanu wód poprzez monitoring prowadzony na rzekach, dostępny pod poniższymi linkami:

MONITOR IMGW-PIB:

Rzeka Wisła – Bieruń Nowy:

http://monitor.pogodynka.pl/#map/18.9047,50.0193,11,true,false,0

Rzeka Gostynia – Bojszowy:

http://monitor.pogodynka.pl/#map/18.9047,50.0193,11,true,false,0

STACJE WODOWSKAZOWE:

Rzeka Wisła - Goczałkowice:

http://test.bierun.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=GOWS

Rzeka Gostynia  - Tychy:

http://test.bierun.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=TYGO

Rzeka Mleczna – Tychy:

http://test.bierun.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=TYML

Rzeka Przemsza – Mysłowice:

http://test.bierun.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=MYPR

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
Dodaj komentarz
Aby uniknąć każdorazowego podawania nicku oraz przepisywania kodu z obrazka, zarejestruj się.
Jeśli masz swoje konto, zaloguj się.