PROFESJONALNA KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH W LĘDZINACH

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY z siedzibą w Katowicach otworzyła swój oddział w Lędzinach.

Zespół kancelarii tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa, w tym adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi kierowani przez związanego z Lędzinami radcę prawnego Adriana Achtelika oraz adwokata Macieja Siwkę.

W ramach świadczonych usług kancelaria współpracuje z notariuszami, rzeczoznawcami, biegłymi oraz prawnikami zagranicznymi.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób prywatnych oraz firm.

Adwokaci i radcy prawni kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych.

Mieszkańcy Lędzin oraz lokalni przedsiębiorcy mogą uzyskać profesjonalną pomoc prawną w swojej miejscowości.

Oddział Kancelarii mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Hołdunowskiej 57.

www.asiw.pl
tel. 32 749 80 50

fax. 32 749 41 14

e-mail: kontakt@asiw.pl

Oddział:
43-143 Lędziny
ul. Hołdunowska 57

Siedziba:
40-026 Katowice
ul. Wojewódzka 27

Materiał zamówiony

POWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ